Kuyumcular ve Mücevharat İşi Yapanlar Dikkat

04/01/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 514) ile kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılmıştır.