Müvekkil adayı veya danışanın ofisimizin iletişim kanalları üzerinden alacağı randevu doğrultusunda kararlaştırılan ilk görüşme kural olarak Burma Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu’nda sağlanır. Danışmanlık Konusuna ilişkin varsa bilgi ve belgelerin paylaşılması beklenir, o nedenle varsa ilgili evrakı beraberinizde getirmeyi unutmayınız. Paylaşılan bilgiler sır saklama yükümlülüğü kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Uyuşmazlığın detayları ile doğru şekilde anlatılması ve danışan/müvekkil adayı ile avukatlarımızın anlaşma sağlaması durumunda, avukatlık sözleşmesi imzalanır, iş sahibi (danışan/müvekkil adayı) tarafından noterden usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname verilir, vekaletin ve talep edilen iş avansının büromuza ulaştırılmasının ardından vekalet ilişkisi kurulmuş olur. Burma Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu faaliyetlerini Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ve Avukatlık Kanunu’na uygun olarak yürütmeyi amaçlamaktadır.