Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlar başta olmak üzere, gümrük, kaçakçılık, vergi ceza suçları konusunda açılan davalarda, soruşturma aşaması (kolluk ve savcılık) da dâhil olmak üzere tüm süreçlerde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.