Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyet hakkından doğan davalar, arazi davaları, zamanaşımı nedeniyle mülkiyetin değişmesi üzerine açılacak davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, izale i şüyu (ortaklığın giderilmesi), elbirliği mülkiyet veya paylı mülkiyete ilişkin davalar, taşınmazın birleştirilmesi veya bölünmesi, taşınmaz alımı, satımı, kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik ve benzeri tapu işlemleri, irtifak ve intifa hakkından doğan davalar ile Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma davaları ile Gayrimenkul kiralarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, takibi, ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi konusunda açılacak davalara ilişkin olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.