Adi alacaklar, kıymetli evraktan doğan alacaklar ile kira alacaklarının tahsili ve tahliye davaları, mahkeme kararlarının yürütülmesi için açılacak icra takipleri ile nafaka, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına yönelik icra takiplerinin açılması ve takibi, gerçek ve tüzel kişilere ilişkin konkordato davalarının takibi konularında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.