Müvekkillerimizin, idare (kamu otoriteleri) ile yaşadığı uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak idari işlemlerin iptali, yürütmenin durdurulması ve tam yargı (tazminat) davalarına ilişkin olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.