Hizmet Tespiti, İş Kazası ve İş Hastalığı nedeniyle tazminat davaları, işe iade davaları, her tür işçi alacağı davasına ilişkin olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetleri ile iş davalarında zorunlu arabuluculuğun getirilmesi nedeniyle, arabuluculuk süreçlerinin takibi ve vekâleten yürütülmesi hizmetlerini vermekteyiz. İş sözleşmesinin feshi, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işyerinin varsa İnsan Kaynakları ile veya diğer idari kadrosuyla işbirliği halinde çalışarak İş, Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş sağlığı ve güvenliği hukuku uygun hale getirilmesi konusunda danışmanlık hizmetleri vermekte, böylece işçinin ve işverenin haklarının karşılıklı olarak korunmasını, iş barışının sağlanmasını amaçlamaktayız.