Kişiliğin korunmasına ilişkin tazminat davaları, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları, isim veya yaş tashihi, vesayet, vasi atanması ve devamında gereken izinlerin alınması, aile meclisi kurulması ve takibi, akıl hastalığı, alkol ve savurganlık nedeniyle veya diğer kısıtlılık gerektiren durumlara ve benzeri davalara ilişkin olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.