Verasetname (mirasçılık belgesi) çıkartılması, Vasiyetname veya miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması, iptali, saklı paylı mirasçıların korunması, muris muvazaası nedeniyle tapu ve iptali ve tescil davaları, sağlar arası tasarrufların iptali ve tenkisi davaları, vasiyetin tenfizine (uygulanmasına) ilişkin davalar, mirasın reddi, terekenin tespiti ve terekenin tasfiyesine dair davalara ilişkin olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.