Her türlü sözleşmenin hazırlanması, tarafların bir araya gelerek uyuşmazlık önleyici maddeler üzerinde anlaşmalarının sağlanmasına yönelik danışmanlık ile sözleşmelerin iptali, feshi, doğan zararların ve öngörülen cezai şartların tazmini konularına ilişkin açılacak davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.